ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยและคำแนะนำที่ดีสำหรับครอบครัว

เท่าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน MRSA สถานที่เหล่านี้คล้ายกันมากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ดังนั้นฉันจึงรวมกลุ่มพวกเขาเข้าด้วยกันมีสามกลุ่มแยกกันที่ต้องพิจารณา มีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และผู้มาติดต่อคนงานสำหรับคนงาน ฉันหมายถึงใครก็ตามที่ทำงานในสถานที่เหล่านี้ซึ่งมีการดูแลผู้ป่วย พวกเขาอาจเป็นหมอ พี่สาว พยาบาล พยาบาลฝึกหัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย หรือคนทำความสะอาด งานของพวกเขาอาจเป็นการบริหารหรือลงมือปฏิบัติกับผู้ป่วย ทุกคนต้องได้รับการ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเตือนอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบถึงอันตรายต่อตนเองและต่อผู้ป่วยของ lowgiene ระดับสุขอนามัยต่ำ อาจเป็นเรื่องง่ายเหมือนการเตือนแพทย์ไม่ให้ใช้เครื่องหมายเดียวกันกับผู้ป่วยทุกรายที่เขากำลังทำการผ่าตัดอยู่ในปัจจุบัน มันอาจจะซับซ้อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพอๆ กับการทำให้แน่ใจว่าบันทึกนั้นไม่ถูกเพิกเฉยหรือปลอมแปลงโดยคนทำความสะอาดที่กำลังรีบกลับบ้านไปหาเด็กหรือญาติที่ป่วยทุกคนต้องได้รับการศึกษาและเตือนว่า MRSA

จำเป็นต้องเสริมบทเรียนเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในที่เดียวกัน

อยู่ที่นี่และจะฆ่า ฉันมีบทบาทในการป้องกันผู้ป่วยรายใหม่มาถึง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพวกเขาจำเป็นต้องรับทราบขั้นตอนและข้อควรระวังที่มีอยู่ จะทำอย่างไรถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือลอยเข้าๆ ออกๆ ไม่รู้สึกตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับแจ้งทันทีที่ได้รับข้อมูลและนำไปปฏิบัติ นั่นต้องเป็นความรับผิดชอบของใครบางคนที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถรับข้อมูลและดำเนินการได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จำเป็นต้อง

ได้รับการแจ้ง แต่พวกเขาต้องเข้าใจว่าอะไรทำได้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยและอะไรทำไม่ได้ จำเป็นต้องเสริมบทเรียนเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในที่เดียวกันเป็นระยะเวลาหนึ่งผู้เยี่ยมชมไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้น แต่บางแห่งก็มีสัตว์เลี้ยงมาเยือนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยหลายคนพบว่าช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ผู้เยี่ยมชมของมนุษย์จำเป็นต้องได้รับการศึกษาและแยกจากกัน ผู้เข้าชมจะมีห้องสุขาและอ่างล้างหน้าแยกต่างหาก สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอมากกว่าห้องน้ำของผู้ป่วยหรือห้องน้ำของพนักงาน

พวกเขาจะพบสถานที่ล้างมือก่อนที่จะพบบุคคลที่พวกเขาไปเยี่ยม

พวกเขาต้องได้รับการต้อนรับด้วยโปสเตอร์ที่สะดุดตาซึ่งเตือนพวกเขาถึงอันตรายของ MRSA ต่อสุขภาพของพวกเขาและสุขภาพของบุคคลที่พวกเขาไปเยี่ยม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นโปสเตอร์เหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นประจำเพื่อไม่ให้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของการตกแต่ง ของวอร์ด พวกเขาจะพบสถานที่ล้างมือก่อนที่จะพบบุคคลที่พวกเขาไปเยี่ยมผู้มาเยี่ยมสัตว์ต้องทำความสะอาดและฝึกให้อยู่ในบ้าน เจ้าของของพวกเขาจำเป็น

ต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้ตระหนักว่าทั้งก่อนและหลังอยู่ในโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพวกเขาจำเป็นต้องอาบน้ำ พวกเขาจะต้องไม่นำเชื้อ MRSA เข้าโรงพยาบาล และต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งผลกระทบต่อบ้านที่พวกเขาจากมาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ผู้จดสิทธิบัตรที่สัมผัสกับสัตว์จะต้องล้างมือและใบหน้าหากจำเป็น ทุกที่ที่สัมผัสกับสัตว์ที่มาเยือน